Valódi pénzes tranzakciók és pénzváltás

A Felhasználók elfogadják, valamint tudomásul veszik az alábbiakat:

  1. A PokerStars minden tőle telhető ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy be- és kifizetések mihamarabb megtörténjenek. A végrehajtáshoz szükséges időtartam hosszára nem vállalunk garanciát. Cégünk nem tehető felelőssé a bankközi hálózatokban bekövetkező késedelemért, a fizetést végrehajtó oldalon jelentkező hibáért vagy a pénzmozgások végrehajtásában közreműködő más cégek tevékenységéért, amely a végrehajtás késedelmét okozhatja, illetve a tranzakció újrafeldolgozását vagy visszafordítását teheti szükségessé, valamint a pénz befagyasztását vagy elkobzását eredményezi. Cégünk nem felel továbbá semmilyen, a késedelemből vagy elkobzásból eredő közvetlen vagy közvetett kárért.

  2. Cégünk nem felel semmilyen, késedelemből vagy veszteségből eredő közvetlen vagy közvetett kárért, amelynek oka a Felhasználó által a be- vagy kifizetési kérelem során megadott pénzügyi vagy személyes adat érvénytelen, hiányos vagy hibás volta.

  3. A PokerStars bejegyzési feltételének részeként és a pénzmosás elleni szabályozásokkal történő együttműködés értelmében, a Felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a pénzküldés teljesítéséhez kérhetjük tőlük a személyes irataik (mint például az államilag kiállított személyigazolvány, bankszámla kivonatok és közületi számlák) bemutatását.  Ez lehetővé teszi a PokerStars számára, hogy megvédje Felhasználóit és elkerülje, hogy a PokerStarst eszközként alkalmazzák pénzmosás vagy csalás elkövetésére.

  4. A törölt vagy elutasított kifizetéseket a Felhasználó számláján az eredeti kifizetési kérelemnek megfelelően írjuk jóvá olyan összegben és pénznemben, ahogy azt az illető PokerStars számlájáról levontuk, mielőtt a pénzváltás megtörtént volna.

  5. A visszautalásra kerülő befizetésekkel az eredeti befizetési kérelemnek megfelelő, a PokerStars számlán történt jóváírás szerinti pénznemben és összegben terheljük meg a Felhasználó számláját, a pénzváltás megtörténte után.

  6. A PokerStars nem működik pénzváltóként. Nem vállalunk felelősséget az átváltási árfolyamokban bekövetkező változások következtében fellépő semmilyen veszteségért.

  7. A PokerStars az átváltási árfolyamokat minden nap frissíti, és a Felhasználó felelőssége, hogy a pénzváltást szükségessé tevő tranzakció végrehajtása előtt az alkalmazandó árfolyamot ellenőrizze a pénztárban. A legtöbb pénznemben végrehajtott be- vagy kifizetés esetén a PokerStars különbözetet alkalmaz az XE által közzétett piaci középárfolyamokra. Az XE felhasználási feltételei a következő címen tekinthetők meg: http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Amennyiben nem azonnali befizetési módról van szó, a 7. bekezdésben leírt átváltási árfolyam alkalmazására akkor kerül sor, amikor a befizetéseket kezelő partnerünktől megkapjuk a befizetés igazolását.